31 năm
3 thg 5, 1992
Colombia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

W Connection FC- vừa xong