Chuyển nhượng
28 năm
13 thg 1, 1996
Nigeria
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng