32 năm
1 thg 1, 1992
El Salvador
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

AD Chalatenango- vừa xong