187 cm
Chiều cao
34 năm
25 thg 5, 1989
Tunisia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

CA Bizertin- vừa xong