Ilimotama Jese

34 năm
16 thg 3, 1990
Fiji
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
forward

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Fiji- vừa xong