172 cm
Chiều cao
27 năm
7 thg 12, 1996
Đức
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Sportfreunde Siegen- vừa xong