26 năm
31 thg 7, 1997
Fiji
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
keeper

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Suvathg 1 2020 - vừa xong

Đội tuyển quốc gia