Johnathan Spokey Jack

166 cm
Chiều cao
25 năm
13 thg 11, 1998
Vanuatu
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Đội tuyển quốc gia

Vanuatu- vừa xong