34 năm
23 thg 12, 1989
Nigeria
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Wikki Tourist- vừa xong