32 năm
7 thg 1, 1992
Nigeria
Quốc gia

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Wikki Tourist- vừa xong