23 năm
20 thg 10, 2000
Ecuador
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Serie A - First Stage 2022

1
Bàn thắng
0
Bắt đầu
0
Trận đấu
0
Số phút đã chơi
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
2022

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Aucas- vừa xong