Chuyển nhượng

Lorenzo Lonardi

Đại lý miễn phí
183 cm
Chiều cao
25 năm
26 thg 6, 1999
Ý
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
defender

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng