Fode Konate

170 cm
Chiều cao
23 năm
2 thg 12, 2000
Mali
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Famalicaothg 7 2019 -

Đội tuyển quốc gia