8
SỐ ÁO
36 năm
8 thg 8, 1987
Czechia
Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Sự nghiệp

Sự nghiệp vững vàng

Zizkovthg 7 2006 - vừa xong