LEAGUES
str%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDmsgodset - Eliteserien
1
Halldor Stenevik
Posession won midfield: 59
26
2
Fred Friday
Posession won midfield: 39
24
3
Johan Hove
Posession won midfield: 81
20
4
Tobias Fjeld Gulliksen
Posession won midfield: 36
20
5
Mikkel Maigaard
Posession won midfield: 46
12
6
Moses Mawa
Posession won midfield: 29
12
7
Herman Stengel
Posession won midfield: 75
10
8
Lars-Christopher Vilsvik
Posession won midfield: 49
10
9
Jonathan Parr
Posession won midfield: 21
10
10
Jack Ipalibo
Posession won midfield: 43
9
11
Thomas Grøgaard
Posession won midfield: 16
5
12
Gustav Valsvik
Posession won midfield: 58
4
13
Kreshnik Krasniqi
Posession won midfield: 37
4
14
Ari Leifsson
Posession won midfield: 28
2
15
Niklas Gunnarsson
Posession won midfield: 27
1
1-15 of 20