အပြောင်းအရွှေ့

Everton vs Brentford (2024-04-27T16:30:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၃၅
 • Goodison Park
 • Darren England
 • ၃၉,၀၉၈
၁ - ၀ပွဲပြီး

  Everton vs Brentford (2024-04-27T16:30:00.000Z)

  ၁ - ၀ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Sat, Apr 27, 2024, 16:30 UTC တွင် Brentford နှင့် Goodison Park မှာ Everton ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 35 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ Brentford ရောင်းရန်အဖြစ် 3 အများဆုံး။ 1 အများဆုံး။