အပြောင်းအရွှေ့

Torino vs Modena (2023-07-28T13:00:00.000Z)

Club Friendlies
  • Stadio Pineta
၂ - ၁ပွဲပြီး

Torino vs Modena (2023-07-28T13:00:00.000Z)

၂ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Fri, Jul 28, 2023, 13:00 UTC တွင် Modena နှင့် Stadio Pineta မှာ Torino ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Torino ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ Modena ရောင်းရန်အဖြစ် 1 အများဆုံး။ 1 အများဆုံး။