အပြောင်းအရွှေ့
၁၈၃ cm
အရပ်
၃၂ နှစ်
၁၉၉၂၊ ဇန် ၁
ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

2. Division Grp. 2 2020/2021

ဂိုး
ပွဲစတင်
ပွဲစဉ်များ
ပွဲကစားသည့် မိနစ်
အဝါကတ်
အနီကတ်
2020/2021

အသင်းများ

လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း

Skovshovedဖေ ၂၀၂၁ - ယခု