အပြောင်းအရွှေ့

Kayserispor - Kayserispor - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

KayserisporKayserisporတူရကီ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
Frosinone
CM
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၁.၅ သန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၉
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CM
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၂.၄ သန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၉
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CF
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၆.၁ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၈
အငှားချ
Beşiktaş
CM
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
€ ၈ သိန်း
Kasımpaşa
ST
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၂.၈ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Podbeskidzie
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Auxerre
CB
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၈.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Ankaragücü
LB
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၃.၃ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
GK
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၇.၁ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅