အပြောင်းအရွှေ့

SC Heerenveen - SC Heerenveen - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

SC HeerenveenSC Heerenveenနယ်သာလန်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
€ ၃.၅ သိန်း
VVV-Venlo
AM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈၂၀၂၄၊ မေ ၂၉
€ ၇.၅ သိန်း
FC Utrecht
AM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၁.၆ သန်း၂၀၂၄၊ ဧ ၂၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
PEC Zwolle
CB
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၈.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဧ ၂၂
အငှားချ
Omonia Nicosia
RW
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၁.၆ သန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၃၀
အငှားချ
Swansea
LB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၆ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂၅
အငှားချ
Feyenoord
RW
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၄.၂ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
FC Emmen
GK
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၆.၃ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၄
အငှားချ
FC Utrecht
CM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၁
€ ၁.၂ သန်း
Beitar Jerusalem
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၇
Feyenoord
RB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇၂၀၂၃၊ ဇူ ၃၁
အငှားချ
Chelsea
AM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄၂၀၂၃၊ ဇူ ၄