အပြောင်းအရွှေ့

Senegal U17 - နောက်ဆုံးအားကွားဂိမ်းများ၊ ရောက်ရှိနဲ့မောင်းဖြားမည့်ကိုယ်ရေး

Senegal U17Senegal U17နိုင်ငံတကာ
ယခင် ပွဲစဉ်များ
၂၀၂၃၊ နို ၁၁
Argentina U17
၁ - ၂
Senegal U17
၂၀၂၃၊ နို ၁၄
Senegal U17
၄ - ၁
Poland U17
၂၀၂၃၊ နို ၁၇
Senegal U17
၀ - ၂
Japan U17
၂၀၂၃၊ နို ၂၂
France U17
၅ - ၃
Pen
Senegal U17
ပွဲစဉ်ဇယား

နောက် ပွဲစဉ်

လာမည့်ပွဲစဉ် မတွေ့ပါ

ယခင် ပွဲစဉ်များ