အပြောင်းအရွှေ့

ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို U20 - နောက်ဆုံးအားကွားဂိမ်းများ၊ ရောက်ရှိနဲ့မောင်းဖြားမည့်ကိုယ်ရေး

ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို U20ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို U20နိုင်ငံတကာ
ယခင် ပွဲစဉ်များ
၂၀၂၂၊ ဇွန် ၂၅
Costa Rica U20
၄ - ၁
Trinidad and Tobago U20
ပွဲစဉ်ဇယား

နောက် ပွဲစဉ်

လာမည့်ပွဲစဉ် မတွေ့ပါ

ယခင် ပွဲစဉ်များ