အပြောင်းအရွှေ့

Adana Demirspor - Adana Demirspor - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

DemirsporAdana Demirsporတူရကီ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
PSG
DM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၆ သန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၃
€ ၁.၅ သန်း
Nice
RB
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၇ သန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁၀
António Simão Muanza Maestro
Benfica B
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇၂၀၂၄၊ ဖေ ၈
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CM
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၈
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Santos FC
RW
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၁.၄ သန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၅
Breyton Fougeu
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Lyon
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆၂၀၂၄၊ ဖေ ၁
€ ၅ သိန်း
FC Astana
CF
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၈ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
AEK Athens
LB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၂ သန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂၆
€ ၂ သန်း
Olympiacos
CB
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၄.၄ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၆
အငှားချ
PSG
DM
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၂.၆ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
Sion
CF
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၂ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁၅
Reims
LW
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၃.၆ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၂
AZ Alkmaar
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၆.၆ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၆
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၂.၆ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Estrela dos Amadores
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆၂၀၂၃၊ ဩ ၅
Reims
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၅.၂ သန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၅.၄ သန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၁