အပြောင်းအရွှေ့

စပိန် (W) - နောက်ဆုံးအားကွားဂိမ်းများ၊ ရောက်ရှိနဲ့မောင်းဖြားမည့်ကိုယ်ရေး

စပိန် (W)စပိန် (W)
ယခင် ပွဲစဉ်များ
၂၀၂၃၊ ဇူ ၅
Women's Friendlies
Denmark (W)
၀ - ၂
Spain (W)
၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၁
Women's World Cup
Spain (W)
၃ - ၀
Costa Rica (W)
၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၆
Women's World Cup
Spain (W)
၅ - ၀
Zambia (W)
၂၀၂၃၊ ဇူ ၃၁
Women's World Cup
Japan (W)
၄ - ၀
Spain (W)
၂၀၂၃၊ ဩ ၅
Women's World Cup
Switzerland (W)
၁ - ၅
Spain (W)
၂၀၂၃၊ ဩ ၁၁
Women's World Cup
Spain (W)
၂ - ၁
Netherlands (W)
၂၀၂၃၊ ဩ ၁၅
Women's World Cup
Spain (W)
၂ - ၁
Sweden (W)
၂၀၂၃၊ ဩ ၂၀
Women's World Cup
Spain (W)
၁ - ၀
England (W)
၂၀၂၃၊ စက် ၂၂
UEFA Nations League A Women
Sweden (W)
၂ - ၃
Spain (W)
၂၀၂၃၊ စက် ၂၆
UEFA Nations League A Women
Spain (W)
၅ - ၀
Switzerland (W)
၂၀၂၃၊ အောက် ၂၇
UEFA Nations League A Women
Italy (W)
၀ - ၁
Spain (W)
၂၀၂၃၊ အောက် ၃၁
UEFA Nations League A Women
Switzerland (W)
၁ - ၇
Spain (W)
၂၀၂၃၊ ဒီ ၁
UEFA Nations League A Women
Spain (W)
၂ - ၃
Italy (W)
၂၀၂၃၊ ဒီ ၅
UEFA Nations League A Women
Spain (W)
၅ - ၃
Sweden (W)
ဖေ ၂၃၊ သောကြာ
UEFA Nations League A Women
Spain (W)
၃ - ၀
Netherlands (W)
ဖေ ၂၈၊ ဗုဒ္ဓဟူး
UEFA Nations League A Women
Spain (W)
၂ - ၀
France (W)
ဧ ၅၊ သောကြာ
Belgium (W)
၀ - ၇
Spain (W)
ဧ ၉၊ အင်္ဂါ
Spain (W)
၃ - ၁
Czechia (W)
မေ ၃၁၊ သောကြာ
Denmark (W)
၀ - ၂
Spain (W)
ဇွန် ၄၊ အင်္ဂါ
Spain (W)
၃ - ၂
Denmark (W)
လာမည့် ပွဲစဉ်များ
ဇူ ၁၂၊ သောကြာ
Czechia (W)
၁၅:၀၀
Spain (W)
ဇူ ၁၆၊ အင်္ဂါ
Spain (W)
၁၇:၀၀
Belgium (W)
ဇူ ၂၅၊ ကြာသပတေး
Summer Olympics (Women)
Spain (W)
၁၅:၀၀
Japan (W)
ဇူ ၂၈၊ တနင်္ဂနွေ
Summer Olympics (Women)
Spain (W)
၁၇:၀၀
Nigeria (W)
ဇူ ၃၁၊ ဗုဒ္ဓဟူး
Summer Olympics (Women)
Brazil (W)
၁၅:၀၀
Spain (W)
ပွဲစဉ်ဇယား

နောက် ပွဲစဉ်

Women's EURO Qualification League A
ချက်ကီယား (W)
၁၅:၀၀
၁၂ ဇူ
စပိန် (W)