အပြောင်းအရွှေ့

ထိုင်း U23 - နောက်ဆုံးအားကွားဂိမ်းများ၊ ရောက်ရှိနဲ့မောင်းဖြားမည့်ကိုယ်ရေး

ထိုင်း U23ထိုင်း U23နိုင်ငံတကာ
ယခင် ပွဲစဉ်များ
၂၀၂၃၊ စက် ၁၉
Bahrain U23
၁ - ၁
Thailand U23
၂၀၂၃၊ စက် ၂၁
Thailand U23
၀ - ၄
South Korea U23
၂၀၂၃၊ စက် ၂၄
Thailand U23
၁ - ၁
Kuwait U23
၂၀၂၃၊ စက် ၂၇
Iran U23
၂ - ၀
Thailand U23
ပွဲစဉ်ဇယား

နောက် ပွဲစဉ်

လာမည့်ပွဲစဉ် မတွေ့ပါ

ယခင် ပွဲစဉ်များ