အပြောင်းအရွှေ့

Girona - Girona - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

GironaGironaစပိန်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
€ ၅ သိန်း
Man United
AM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၅ သန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၁၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Ajax
CM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၁၀
Braga
ST
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၉€ ၈.၅ သန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၂၇
€ ၁.၂ ကုဋေ
Sparta Prague
CB
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၉€ ၁.၆ ကုဋေ၂၀၂၄၊ ဇွန် ၁၄
အငှားချ
Barcelona
CB
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၁.၁ ကုဋေ၂၀၂၃၊ စက် ၁
€ ၂ သန်း
Getafe
LB
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၄.၆ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁
€ ၆ သန်း
Nacional
CM
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၈၂၀၂၃၊ စက် ၁
€ ၈ သန်း
Dnipro
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၁.၂ ကုဋေ၂၀၂၃၊ ဩ ၆