အပြောင်းအရွှေ့

Elfsborg - Elfsborg - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

ElfsborgElfsborgဆွီဒင်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
LW
မတ် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၇€ ၂.၈ သန်း၂၀၂၄၊ မတ် ၂၁
Djurgården
LB
ဖေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၃.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁၆
Stjarnan
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈၂၀၂၄၊ ဇန် ၉
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Stabæk
GK
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၆ သိန်း၂၀၂၃၊ ဒီ ၃၁
Varbergs BoIS FC
CF
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဒီ ၂၈
SJK
CB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈€ ၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဒီ ၁၄
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Brøndby IF
RW
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၀
အငှားချ
Bologna
DM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Nimes
CM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၅€ ၇.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၁၃
Landskrona BoIS
RW
ဇူ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၇€ ၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၇