အပြောင်းအရွှေ့

Livingston - Livingston - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

LivingstonLivingstonစကော့တလန်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Morton
ST
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆၂၀၂၄၊ မေ ၁၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Linfield
LB
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၃ သိန်း၂၀၂၄၊ မေ ၁၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Inverness CT
RB
ဖေ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၅၂၀၂၄၊ ဖေ ၁
အငှားချ
Hearts
GK
ဇန် ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၄€ ၇ သောင်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၉
Ipswich
CF
ဇန် ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၃.၂ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Rochdale
CM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇန် ၂၀၂၄€ ၇.၅ သောင်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၉
Aphelele Teto
TS Galaxy
ဩ ၂၀၂၃ - မေ ၂၀၂၇၂၀၂၃၊ ဩ ၇
အငှားချ
Hibernian
LM
ဩ ၂၀၂၃ - မေ ၂၀၂၄€ ၃.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၅