အပြောင်းအရွှေ့

Sarpsborg 08 - Sarpsborg 08 - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

Sarpsborg 08Sarpsborg 08နော်ဝေ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
၂၀၂၄၊ ဇူ ၂၅
CM
Jesper Gregersen
မှStart
တန်ဖိုး€ ၇ သောင်း
စာချုပ်ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈
ဈေးကွက်တန်ဖိုး€ ၂.၅ သိန်း
€ ၇ သောင်း
Start
CM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၂၅
Silkeborg
ST
ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈€ ၃.၆ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၂၃
€ ၅ သောင်း
Start
CF
ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၃ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၂၂
Future Pro Academy
ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၈€ ၇.၅ သောင်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၂၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CB
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၃ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၄
Nordsjælland
GK
ဇူ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၃.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၁
အငှားချ
Rosenborg
LB
မေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၄€ ၃ သိန်း၂၀၂၄၊ မေ ၁၁
အငှားချ
Colorado
GK
မတ် ၂၀၂၄ - ဇူ ၂၀၂၄€ ၁.၅ သန်း၂၀၂၄၊ မတ် ၇
၂၀၂၄၊ ဖေ ၂၃
Daniel Job
မှFuture Pro Academy
အငှားချ
Daniel Job
အငှားချ
Future Pro Academy
ဖေ ၂၀၂၄ - ဇူ ၂၀၂၄၂၀၂၄၊ ဖေ ၂၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CM
ဖေ ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၅€ ၇ သိန်း၂၀၂၄၊ ဖေ ၁၂
Sogndal
LW
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၇€ ၆ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၃
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Spezia
CM
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၉
၂၀၂၃၊ နို ၁၆
Mamour Ndiaye
မှOslo FA Dakar
စာချုပ်ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၇
Mamour Ndiaye
Oslo FA Dakar
ဇန် ၂၀၂၄ - ဒီ ၂၀၂၇၂၀၂၃၊ နို ၁၆
Häcken
CB
ဩ ၂၀၂၃ - ဇူ ၂၀၂၇€ ၂.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
LW
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၃€ ၄.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
အငှားချ
Toulouse
GK
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၃€ ၄.၄ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၄
€ ၂.၂ သိန်း
Sandnes Ulf
LB
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၇€ ၃ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၃
€ ၂ သိန်း
Viking
LB
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၃.၄ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၀
Kjelsås
CM
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၆€ ၂ သောင်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၀
Fremad Amager
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၆၂၀၂၃၊ ဩ ၁
Molde
CF
ဩ ၂၀၂၃ - ဒီ ၂၀၂၄€ ၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁