အပြောင်းအရွှေ့

Chaves - Chaves - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

ChavesChavesပေါ်တူဂီ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အငှားချ
Gil Vicente
LB
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၁၁
အငှားချ
Gil Vicente
DM
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၂.၃ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၆
အငှားချ
Sporting CP
CM
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၂.၂ သန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၃၁
€ ၂ သိန်း
Botosani
CB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၄.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၇
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Goias
CM
ဇန် ၂၀၂၄ - မဖော်ပြ€ ၇.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Casa Pia AC
CB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၁.၁ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၉
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
RB
အောက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၈.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ အောက် ၁၀
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Hatayspor
AM
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၃ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Vitoria de Guimaraes
RW
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၁
Spezia
RW
ဩ ၂၀၂၃ - မဖော်ပြ€ ၄.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၅
Ponferradina
CM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၇.၉ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၁
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Santa Clara
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၉.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၁၉