အပြောင်းအရွှေ့

St. Mirren - St. Mirren - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

St. MirrenSt. Mirrenစကော့တလန်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Hapoel Petah Tikva
RB
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၅€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇူ ၁၃
အငှားချ
Shrewsbury
LW
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၅€ ၅ သောင်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၂၆
Lincoln
LB
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၂၆
Oxford Utd
CB
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၁.၆ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၁၄
အငှားချ
Brentford
GK
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၅€ ၃.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၄
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Fleetwood
RB
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၅.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၄
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Exeter
ST
ဇူ ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၆€ ၃.၉ သိန်း၂၀၂၄၊ ဧ ၂၂
အငှားချ
Lincoln
LB
ဇန် ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၄€ ၂.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂၆
အငှားချ
Exeter
ST
ဇန် ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၄€ ၃.၉ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂၄
အငှားချ
Celtic
CM
ဇန် ၂၀၂၄ - မေ ၂၀၂၄€ ၆ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၁၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
IBV Vestmannaeyjar
RB
ဒီ ၂၀၂၃ - မေ ၂၀၂၄€ ၁ သိန်း၂၀၂၃၊ ဒီ ၁၄
အငှားချ
Southampton
LB
ဩ ၂၀၂၃ - မေ ၂၀၂၄€ ၁.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၈
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Plymouth
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - မေ ၂၀၂၄€ ၃.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၆