အပြောင်းအရွှေ့

VfL Bochum - VfL Bochum - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

VfL BochumVfL Bochumဂျာမဏီ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Dortmund
RW
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၁.၇ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၁၂
NK Varazdin
CM
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၈.၅ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၃၁
1.FC Kaiserslautern
GK
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၃ သိန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၂၉
အငှားချ
Celta Vigo
CF
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၂.၁ သန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁
အငှားချ
Freiburg
CB
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃.၂ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၂
Vitesse
LB
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၁၄
Salzburg
CB
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅€ ၂.၆ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Vitesse
AM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၄ သန်း၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၈
€ ၁ သန်း
1.FC Magdeburg
RW
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၂