အပြောင်းအရွှေ့

Stabæk - ပြိုင်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အဆင်သင့်ရှူသူများ

StabækStabækနော်ဝေ