အပြောင်းအရွှေ့

Cercle Brugge - Cercle Brugge - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

Cercle BruggeCercle Bruggeဘယ်လ်ဂျီယမ်
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
RFC Seraing
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈၂၀၂၄၊ မေ ၃
Erick
အငှားချ
Fluminense
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄၂၀၂၄၊ ဇန် ၈
€ ၃ သန်း
Corinthians
ST
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၂.၈ သန်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၆
Gent
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၃ သောင်း၂၀၂၄၊ ဇန် ၆
အငှားချ
Sporting CP
LM
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၁.၁ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၇
အငှားချ
Sporting CP B
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄၂၀၂၃၊ စက် ၆
အငှားချ
Monaco
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄၂၀၂၃၊ စက် ၆
အငှားချ
Monaco
RW
စက် ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၉ သိန်း၂၀၂၃၊ စက် ၁
Southampton
LW
ဩ ၂၀၂၃ - မဖော်ပြ€ ၄.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၂၉
€ ၂ သန်း
C.S.D. Independiente del Valle
RM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၆.၃ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၁၃
အငှားချ
Monaco
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄၂၀၂၃၊ ဇူ ၂
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Anderlecht
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၂.၂ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၅
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Lierse
GK
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၅၂၀၂၃၊ ဇွန် ၂၅