การย้ายทีม

เช็ก U20 - เช็ก U20 - ทีม, โค้ช, อาการเจ็บ และตำแหน่ง

เช็ก U20เช็ก U20นานาชาติ

กองหลัง

Dominik Preisler
Dukla Praha

กองกลาง