Chuyển nhượng

Sudtirol - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

SudtirolSudtirolÝ

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Coppa Italia Serie C