Chuyển nhượng

Dila Gori - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

Dila GoriDila GoriGruzia

Chiến lợi phẩm

David Kipiani Cup

Super Cup

Erovnuli Liga