Chuyển nhượng

Ferroviaria - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

FerroviariaFerroviariaBrazil

Chiến lợi phẩm

Paulista A2

Serie D

Copa Paulista