Chuyển nhượng

Lausanne - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

LausanneLausanneThụy Sĩ

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Challenge League