Chuyển nhượng

Venezia - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

VeneziaVeneziaÝ

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Serie A

Serie B

Coppa Italia

Serie D

Coppa Italia Serie C