Chuyển nhượng

Botafogo SP - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

Botafogo SPBotafogo SPBrazil

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Serie D

Copa Paulista