Chuyển nhượng

Spartak Moscow - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

SpartakSpartak MoscowNga

Vị trí trên bản lịch sử


Chiến lợi phẩm

Premier League

Cup

Super Cup