Chuyển nhượng

Juventud de las Piedras - vị trí lịch sử trong bảng xếp hạng và các cúp

Juventud de las PiedrasJuventud de las PiedrasUruguay

Chiến lợi phẩm

Segunda División