Chuyển nhượng

Molde - đội Molde - huấn luyện viên, chấn thương và vị trí

MoldeMoldeNa Uy

HLV

Erling Moe
Na Uy