FH Hafnarfjordur vs Keflavik (2024-02-26T16:30:00.000Z)

League Cup Grp. 1 Round 3
1 - 4Full time

FH Hafnarfjordur vs Keflavik (2024-02-26T16:30:00.000Z)