အပြောင်းအရွှေ့

Brest vs Cagliari (2023-08-05T16:00:00.000Z)

Club Friendlies
  • Stade Francis-Le Blé
၁ - ၁ပွဲပြီး

Brest vs Cagliari (2023-08-05T16:00:00.000Z)

၁ - ၁ပွဲပြီး


အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Aug 5, 2023, 16:00 UTC တွင် Cagliari နှင့် Stade Francis-Le Blé မှာ Brest ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။