အပြောင်းအရွှေ့

Como vs Cagliari (2024-07-25T15:00:00.000Z)

Club Friendlies
၁၅:၀၀

၂၅ ဇူ

Como vs Cagliari (2024-07-25T15:00:00.000Z)

၁၅:၀၀

၂၅ ဇူအိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Como ဟာမိနစ်စာချင်းအနေနဲ့ Cagliariနဲ့ Thu, Jul 25, 2024, 15:00 UTCတွင်ပြန်ကန်၍ တစ်ပြောင်းကြိုးစာမျက်နှာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုတိုက်ရိုးသည်နှင့်ညီညွတ်နေကြမည့်ပွဲဖြစ်သည်

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Como ရောင်းရန်အဖြစ် 0 အများဆုံး။ Cagliari ရောင်းရန်အဖြစ် 2 အများဆုံး။ 3 အများဆုံး။