အပြောင်းအရွှေ့

Chelsea vs Everton (2024-04-15T19:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၃၃
 • Stamford Bridge
 • Paul Tierney
 • ၃၉,၃၉၂
၆ - ၀ပွဲပြီး

  Chelsea vs Everton (2024-04-15T19:00:00.000Z)

  ၆ - ၀ပွဲပြီး


   အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

   • Mon, Apr 15, 2024, 19:00 UTC တွင် Everton နှင့် Stamford Bridge မှာ Chelsea ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 33 ဖြစ်ပါတယ်။

   • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

   • အခြားသူအကြားนင်မဍာမျှ ကစားမှတ်ရသည်။ Chelsea ရောင်းရန်အဖြစ် 14 အများဆုံး။ Everton ရောင်းရန်အဖြစ် 10 အများဆုံး။ 8 အများဆုံး။