အပြောင်းအရွှေ့

Leicester City vs Everton (2024-09-21T14:00:00.000Z)

Premier League အကြော့ ၅
  • King Power Stadium
၁၄:၀၀

၂၁ စက်

Leicester City vs Everton (2024-09-21T14:00:00.000Z)အိမ်မှန်ကြိုးမှတ်တမ်း

  • Sat, Sep 21, 2024, 14:00 UTC တွင် Everton နှင့် King Power Stadium မှာ Leicester City ပိုင်းဆိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီဖြတ် Premier League ရောက်ရှိသော Round 5 ဖြစ်ပါတယ်။

  • အခန်းထဲတွင် ပြည်ထုတ်ကြီးမှုစတင်ထားသော အကဲဖြန်းများကို ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်တွင်လည်း အခန်းတစ်ချက်တည်းပူးတွင် ကြိုတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။