အပြောင်းအရွှေ့

Atalanta - Atalanta - အခြေအနေမှတ်တမ်းများ၊ လက်ထက်သူများနှင့် ထွက်သူများ

AtalantaAtalantaအီတလီ
ရွေးချယ်ရန်တန်ဖိုးမှနေရာစာချုပ်ဈေးကွက်တန်ဖိုးရက်စွဲ
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Cremonese
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၈ သောင်း၂၀၂၄၊ ဇွန် ၁၇
AC Milan
ST
ဇူ ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၂.၅ ကုဋေ၂၀၂၄၊ ဇွန် ၁၅
€ ၉ သန်း
Hellas Verona
CB
ဇန် ၂၀၂၄ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၁ ကုဋေ၂၀၂၄၊ ဇန် ၂
€ ၂.၅ သန်းအငှားချ
Spezia
RB
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၅.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဩ ၃၁
€ ၃ သန်းအငှားချ
Milan
AM
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၄€ ၂.၃ ကုဋေ၂၀၂၃၊ ဩ ၁၆
€ ၂.၅ ကုဋေ
West Ham
ST
ဩ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၂.၃ ကုဋေ၂၀၂၃၊ ဩ ၇
€ ၂.၈ ကုဋေ
Almeria
CF
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၈€ ၂.၈ ကုဋေ၂၀၂၃၊ ဇူ ၂၉
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Torino
CM
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၄.၅ သိန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၁၀
€ ၁ ကုဋေ
Leverkusen
LB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၇€ ၁ ကုဋေ၂၀၂၃၊ ဇူ ၇
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့
Free agent
CB
ဇူ ၂၀၂၃ - ဇွန် ၂၀၂၆€ ၈.၁ သန်း၂၀၂၃၊ ဇူ ၆